Ryzyko walutowe

Czym jest ryzyko walutowe?

Znajdziesz tu proste i pomocne wyjaśnienie, jak pomóc zabezpieczyć firmę przed ryzykiem walutowym. Ale najpierw należy zrozumieć czym jest ryzyko walutowe.

1 / Ryzyko walutowe związane z importem:

Kursy walut zmieniają się z minuty na minutę, toteż przy zamawianiu towaru u swojego dostawcy za 20.000 euro w poniedziałek, kurs EUR/PLN to 4,1260, koszt towaru wynosi 82 520 złotych. Ustalasz poziom zysku w wysokości 8000 złotych i planujesz sprzedaż tych towarów za 90 520 złotych. W piątek, gdy płacisz swojemu dostawcy, kurs EUR/PLN to 4,1840, co oznacza, że zamówiony towar będzie kosztować nie 82 520 złotych, jak zakładałeś, ale 83 680 złotych. Ponieważ klient kupuje towar za 90 520 złotych, Twoja marża wynosi jedynie 6 840, co pomniejsza zysk o 1 140 złotych ze względu na wahania kursów walut. Ze względu na wahania kursowe Twoja firma jest narażona na potencjalne straty.

Ryzyko walutowe

Na ryzyko walutowe narażeni są nie tylko importerzy, ale również eksporterzy. Bardzo często otrzymują oni płatności od swoich odbiorców w USD czy EUR.

2 / Ryzyko walutowe związane z eksportem

Poniedziałek, firma sprzedaje za 20.000 dolarów towary do klienta w USA. Koszt produktu wynosi 55 000 złotych, kurs wymiany wynosi wtedy 3,1570; kwota, jaką otrzymasz wyniesie 63 140 złotych, w związku z tym marża wyniesie 8 140 złotych.W piątek, po otrzymaniu zapłaty od klienta, kurs USD/PLN spadł do 3,1020, w wyniku czego firma nie otrzyma zakładanych 63 140 złotych, a jedynie 62 040, co oznacza, że firma straciła kwotę 1 100 złotych potencjalnego zysku z powodu ryzyka walutowego.

Ryzyko walutowe

3 / Pozytywne skutki ryzyka kursowego:

Powyższe przykłady wskazują na straty związane z ryzykiem walutowym, ale w niektórych przypadkach ryzyko walutowe może zwiększyć marże firm. Jeśli kurs zmienia się pozytywnie, firma generuje dodatkowe dochody.

4 / Jak mierzyć ryzyko walutowe:

Podsumowując, ważne jest, aby zrozumieć, że ryzyko to jest proporcjonalne do zakresu wahań kursowych.Wysokie wahania = wysokie ryzyko. Na EUR / USD, zmiany są bardziej ograniczone niż na EUR / PLN, gdzie zmiany są bardzo ważne

Ryzyko walutowe

Aby dowiedzieć się, czy używasz waluty podatnej na wahania i uzyskać profesjonalną opinię, skontaktuj się z ekspertem RationalFX pod bezpłatnym numerem 00 800 121 4419

5 / Zarządzanie ryzykiem walutowym:

Niektórzy importerzy chętnie płacą swoje rachunki w dolarach w Chinach. Inni eksporterzy wymagają od swoich klientów zapłaty w euro. Ryzyko walutowe jest jednym z kluczowych czynników dla uzyskiwanego zysku przez takie firmy, pośrednio lub bezpośrednio. Importer, który musi płacić dostawcy w walucie zagranicznej, będzie musiał ponosić ryzyko kursowego i nie ma wątpliwości, że dodatkowe koszty lub ryzyko będą zawarte w jego cenie sprzedaży. Poprzez zarządzanie ryzykiem walutowym, importer może kupić za mniej od swojego dostawcy, a przez to jego biznes będzie bardziej opłacalny i konkurencyjny.

Ryzyka walutowego nie da się całkowicie wyeliminować, natomiast stosując odpowiednie narzędzia można ograniczyć jego negatywne skutki dla prowadzonego biznesu

6 / W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym:

Ryzyko walutowe może być zminimalizowane poprzez hedging lub kontrakty terminowe. Szybkie, łatwe do wdrożenia i ekonomiczne, kontrakty terminowe pozwalają firmie zabezpieczyć swoje marże „rezerwując” kurs na określony czas. Kontrakty terminowe RationalFX są popularne wśród małych firm, ponieważ mogą one być zawierane przez telefon w ciągu kilkunastu sekund na okres od 7 dni do 2 lat.

Po ustaleniu warunków porozumienia handlowego, zakup towarów, czy środków pieniężnych od klientów, po prostu skontaktuj się z naszym działem handlowym pod bezpłatnym numerem 00 800 121 4419 , aby ustalić kurs wymiany waluty, okres, na który chcesz go zarezerwoać oraz kwotę, którą chcesz zarezerwować.. Po zatwierdzeniu transakcji, otrzymasz email z potwierdzeniem, a kolejnym krokiem jest wpłata depozytu. Depozyt ten podlega zwrotowi w całości w dniu zapadalności kontraktu terminowego.

Wnioski: RationalFX pomaga tysiącom małych firm w Polsce i na całym świecie zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, jednocześnie zwiększając ich marże zysku.

FAQ:

  • Jak ryzyko walutowe może zagrozić mojej firmie?

Ryzyko może pozytywnie (w najlepszym wypadku) lub negatywnie wpływać na Twoją marżę zysku. Ryzyko walutowe związane jest z używaną walutą oraz liczbą i regularnością transakcji. Biorąc pod uwagę złożoność tej kwestii najlepiej jest przedyskutować ją z ekspertem RationalFX.

  • Przez 10 lat sam zarządzam ryzykiem walutowym, korzystając z mojego banku... działa świetnie!

Banki zazwyczaj oferują podstawowe narzędzia dla małych przedsiębiorstw. Często nasi klienci mieli dostęp do kontraktów terminowych za pośrednictwem swojego banku, ale nie w pełni rozumieli jego mechanizm bądź nie otrzymywali odpowiedniej porady, jakiej mają prawo oczekiwać od eksperta rynku walutowego. Narzędzia oferowane przez RationalFX są specjalnie dedykowane dla małych i średnich firm, tak, aby dzieląc się z nimi naszą ekpertyzą, zwiększały ich zyski oraz konkurencyjność na rynku. Porównując usługi RationalFX do oferty banków, warto zadać sobie obrazowe pytanie: "Gdybym był chory, wolałbym być leczony przez specjalistę lub lekarza ogólnego?"

  • Zarządzam ryzykiem walutowym poprzez monitorowanie kursów wymiany w internecie, czy jest to skuteczne?

Nasi klienci, zanim mieli dostęp do naszego Dealing Room’u, również monitorowali kursy wymiany walut w internecie. Wiązało się to z 2 problemami: po pierwsze, kursy, których dotarczają tego typu strony prawdopodobnie nie są aktualizowane co sekundę, zgodnie z tym, jak zmienia się kurs. Po drugie, kursy te są przeważnie kursami średnimi, co oznacza, że faktycznie zaoferowany przez bank czy inną instytucję kurs będzie inny. W obu przypadkach otrzymujesz niedokładne informacje. Jesteśmy dumni, że w RationalFX traktujemy klientów w sposób transparentny i dostarczamy dokładnych informacji. Między innymi na tym polega profesjonalizm na rynku walutowym.

  • Poprosiłem mojego doradcę bankowego o wyjaśnienie ryzyka walutowego ... Nie rozumiem!

Kredyty, płatności, ubezpieczenie, inwestycje... Doradcy bankowemu trudno być ekspertem! W RationalFX zajmujemy się jedynie rynkiem walutowym. RationalFX to wiedza bez specjalistycznego żargonu.

  • "Ryzyko walutowe”: wysokie czy niskie?

Dobre pytanie! Ryzyko walutowe zależy od wahań używanej waluty, kwoty, czy marży zysku... Najlepiej skontaktować się z ekspertem RationalFX aby uzyskać więcej informacji. Można również otworzyć konto firmowe za darmo i bez zobowiązań wypełniając formularz. Skonsultujemy się z Tobą aby omówić Twoje potrzeby i oczekiwania.